Вакцинация от коронавируса

Александр Алексеевич Редько Академик РАЕН,доктор...